Tech­nische vragen Grond­storting Oude Polder


Indiendatum: apr. 2020

Technische vragen:

1) In de Oude Polder (tussen de wijk Klapwijk en de hoogspanningsmasten) is in de helft van het gebied veel grond gestort. Kan worden aangegeven waarom dit gebeurt?

2) Aan welke diverse wettelijke regelgeving moet hierbij worden voldaan?

3) Is deze grondstorting conform wettelijke regels en is hier door de gemeente een vergunning voor gegeven?

4) Is er rekening gehouden met de dieren die daar leven en zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

5) Wordt deze grond weer weg gehaald of blijft deze daar voorgoed liggen?

Hartelijke groet,

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 19 mei 2020

Klik hier voor de antwoorden.